Privacy beleid

Ons restaurant vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen uw gegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wetten en regelgeving verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij gebruiken de gegevens die u opgeeft en die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling via onze website of app. Dit zijn onder meer uw naam en voornaam, uw bezorgadres, uw email adres, telefoonnummer, eventueel taalvoorkeur, en financiële data, zoals bank, bankrekeningnummer en creditcardnummer.
Wij verzamelen gegevens over hetgeen u bestelt. Door die geaggregeerd en individueel te analyseren hopen wij u later beter te kunnen bedienen en gerichter te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaren wij die gegevens?

Tenzij wettelijk anders bepaald, bewaren wij uw gegevens voor een onbepaalde termijn. U kunt altijd, via de contact pagina van onze website, aangeven dat uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden. Lees hieronder ook de paragraaf over uw rechten.

Worden uw gegevens ook voor commerciële doeleinden gebruikt?

Indien u daartoe toestemming heeft gegeven, kan Ons Restaurant u benaderen met nieuwe produkten, diensten, promoties en dergelijke via email, SMS of push-berichten.

Verstrekking aan derden?

Ons restaurant zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Zo worden betalingen via de website uitgevoerd door Pay.nl of Multisafepay BV en wordt de informatietechnologie beheerd door Appsmen Benelux BV. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de regelgeving als Ons Restaurant en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor zij zijn verkregen

Social media en andere websites

De app van Ons Restaurant kunnen gelinked zijn aan websites van derden, zoals Youtube, Twitter of andere. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Ons Restaurant geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door die organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid van de websites die u bezoekt.

Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens?

Ons Restaurant neemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct worden beveiligd. Met behulp van technische, fysieke en organisatorische maatregelen wordt zo het risico dat uw gegevens onwettig gebruikt worden tot een minimum gereduceerd. Dit is ook overeengekomen met de derde-partijen zoals Pay.nl of Multisafepay BV (voor betalingen) en Appsmen Benelux BV (voor het technologisch beheer).

Welke rechten heeft u?

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, of indien u die wilt wijzigen, kunt u dit altijd bij Ons Restaurant kenbaar maken. U heeft het recht op inzage, correctie en wissing van de gegevens.
U heeft ook het recht op dataportabiliteit, hetgeen betekent dat we uw gegevens in een gestructureerde en leesbare vorm moeten kunnen overhandigen en eventueel op uw verzoek aan derden moeten kunnen sturen.
U heeft uiteraard ook het recht om uw toestemming voor toekomstige verwerkingen in te trekken, alsmede om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing doeleinden.
Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u vindt dat wij uw gegevens in strijd met ons beleid gebruiken.

Binnen app gegevens

Om bestellingen mogelijk te maken worden de restaurant gegevens gedownload binnen de app op uw telefoon. De gegevens die worden gedownload hebben onder andere een menu, gerechten plaatjes, restaurant informatie, openingstijden en postcodes. Nadat de app wordt geopend, worden de gegevens ook gedownload en bijgewerkt indien wijzigingen zijn of de app wordt voor de eerste keer geopend.
Naast de restaurant gegevens, worden uw contact gegevens en winkelwagen inhoud ook opgeslagen indien door u ingevuld of toegevoegd zijn. De gegevens zijn alleen in de app beschikbaar en mogen alleen in de app door u aangepast worden.
Uw contact en winkelwagen gegevens worden alleen doorgestuurd wanneer de bestelling wordt geplaatst. De app gegevens worden intern in de app bewaard zolang de app niet verwijderd is of de inhoud van de app gewist is.